header4

Na úvod

Vážení priatelia,


      dovoľujem si Vás osloviť z dôvodu potreby pomôcť východoslovenskému regiónu. Nadácia Pro futura sa snaží pracovať pre budúcnosť nášho kúta SR. Je veľmi krásny, žijú tu ľudia pracovití, dobrí a vzdelaní. Minulosť ďaleká i nedávna spôsobila, že v porovnaní s inými krajmi našej vlasti hospodársky stále trochu zaostával. Tak bolo menej peňazí na kultúru, ekológiu a iné potrebné veci. Som rada, keď sa prostriedky, ktoré sa v nadácii zhromažďujú, a dúfam, že ich bude stále viac, použijú tak ako doteraz, na podporu verejnoprospešných cieľov a nato, aby pomohli zlepšiť život ľudí, ktorí tu žijú.

Jozefína Obšitníková
zriaďovateľka NPF


Zo zriaďovacej listiny Nadácie Pro Futura, ktorá bola zaregistrovaná dňa 16.01.1997


Účel nadácie:

Nadácia Pro Futura sa zriaďuje najmä na účel rozvíjať duchovné hodnoty, na realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a na podporu zdravia a vzdelávania vo východoslovenskom regióne.