header4

Zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie u zamestnávateľa

< Poukázanie 2%, resp. 3% z daní fyzických alebo právnických osôb

 

Postup na poukázanie 2%, resp. 3% dane pre zamestnanca

15.2.2019 - zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Vypočíta si výšku zaplatenej dane:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%, resp. 3%.

Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

30.4.2019 - zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní  minimálne 40 hodín dobrovoľníckej  činnosti v roku 2018. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%, resp. 3%. 
Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.


> Vyhlásenie o poukázaní 2%, resp. 3% zaplatenej dane

> Potvrdenie o zaplatení dane

 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!