Zo zriaďovacej listiny Nadácie Pro Futura, ktorá bola zaregistrovaná dňa 16.01.1997

Nadácia Pro Futura sa zriaďuje najmä na účel rozvíjať duchovné hodnoty, na realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a na podporu zdravia a vzdelávania vo východoslovenskom regióne.

Naše projekty

1 - Sídlo nadácie

Sídlo Nadácie Pro Futura

Andrejko Labanc

Fond na podporu chudobných a chorých, Andrejko Labanc, Veľopolie

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Sklad solidarity

Sklad solidarity

Požičovňa zdravotnických pomôcok

Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Detská čítareň

Detská čitáreň

Tréningová kuchyňa

Tréningová kuchyňka

Spolupráca s LDS Charitas

Spolupráca s LDS Charities

Ďalšie projekty

Čitáreň pre deti - 300x300px

Čitáreň pre deti

Nadácia LDS Charities v spolupráci s Nadáciou Pro Futura uskutočnila projekt Detská čitáreň.

Tréningová kuchyňa - 300x300px

Tréningová kuchyňa

Deti zo znevýhodneného prostredia varia a pečú v kuchynke.

Sklad Solidarity - 300x300px

Sklad Solidarity

V máji 2019 vznikol v Nadácii Pro Futura nový projekt s názvom Sklad solidarity.

2% z Vašich daní

Poukázanie 2%, resp. 3% z daní fyzických alebo právnických osôb