Bábková šou

Nadácia Pro Futura sa sústreďuje aj na prevenciu detí v predškolskom a školskom veku, čo sa týka zdravého životného štýlu.

Prostredníctvom bábkového divadla sa deti oboznamujú so zdravým životným štýlom, so zdravou výživou a hygienickými návykmi. Ide však aj o zásady prevencie proti fajčeniu a alkoholu.

V rámci tohto projektu sme deťom v Odbornom učilišti internátnom a Špeciálnej základnej škole v Snine rozdali aj hygienické balíčky, v ktorých našli deti základné hygienické potreby, ako zubnú pastu, toaletné mydlo, uteráčik a podobne.

Na projekte spolupracovali aj deti z dramatického krúžku Základnej umeleckej školy v Snine, ktoré nacvičili a odohrali niekoľko predstavení bábkovej hry s názvom „Alkohol, cigarety škodia, do rúk deťom sa nehodia“ , pre materské a základné školy v Snine, Uliči a v detskom domove v Hostoviciach.

Projekt podporili LDS Charities, Prešovský samosprávny kraj, Mestský úrad v Snine a Nadácia Pro Futura.

Myslíme si, že prevencia je naozaj to, čo deti a mládež vzhľadom na negatívne vplyvy návykových látok potrebujú. Práve aj divadielko je tým, čo to poskytuje.

babkove_divadlo
babkove_divadlo1