Fond na podporu chudobných a chorých

Medzi nami žijú ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc – chudobní ľudia a choré deti. Do ťažkej situácie sa mnohí nedostali vlastným zavinením. Preto v roku 2002 Nadácia Pro Futura vytvorila tento fond, ktorý je napĺňaný hlavne z 2% dane z príjmu, taktiež peniazmi od sponzorov a vlastných zdrojov. Za dvadsaťdva rokov existencie tohto fondu sme pomohli mnohým rodinám, telesne a zdravotne postihnutým deťom, rôznym školám, mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam…

Príspevky z 2% dane z príjmu, ktoré sme získali v roku 2023 sme použili najmä pre rodiny s ťažko postihnutými deťmi z celého Slovenska. Okrem detí sme podporili  iné organizácie, školy, občianske združenia a športové kluby na Slovensku.

Deti s novými topánkami
návšteva Labancovcov v nadácii
rodina Popovičová
Fond na podporu chudobných a chorých 1
Fond na podporu chudobných a chorých 2