2% z Vašich daní

Poukázanie 2%, resp. 3% z daní fyzických alebo právnických osôb

      Fyzické a právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok 2% z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Nadácia Pro Futura sa každoročne uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem.

Medzi nami žijú ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc – chudobní ľudia a choré deti. Do ťažkej situácie sa mnohí nedostali vlastným zavinením. Darovaním 2% z Vašich daní pomôžete zdravotne postihnutým deťom, chudobným mnohopočetným rodinám.

Pomôžme im !

Aj malá finančná čiastka znamená niekedy mnoho.

Poukázanie 2% nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, nakoľko táto suma peňazí pochádza z Vašich už zaplatených daní a neprepadne tak v prospech štátneho rozpočtu. Ak však nepodáte daňové priznanie a neuhradíte daň do stanoveného termínu, Vami vybraný prijímateľ finančné prostriedky nedostane. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli poukázané peniaze na účet prijímateľa.

Aj v roku 2024 chceme použiť získané 2% na podporu sociálne odkázaných rodín s malými deťmi, na liečebné pobyty, rehabilitácie, rôzne operácie, na úhradu rôznych zdravotníckych pomôcok, invalidných vozíkov, kočíkov, výživových doplnkov, bezbariérových úprav bývania, nákup a úpravy automobilov, nákladov za pobyt v špeciálnej škôlke…

Ponúkame možnosť telesne a mentálne postihnutým deťom a ich rodičom, ak sa rozhodnú získať 2% z daní prostredníctvom Nadácie Pro Futura, prosíme, zaregistrujte sa vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Tento vyplnený formulár nám pošlite na mailovú adresu nadácie profutura@profutura.sk alebo poštou na adresu: Nadácia Pro Futura, Študentská 1457, 069 01  Snina

Po jeho zaevidovaní sa s Vami elektronicky skontaktujeme a zašleme ďalšie informácie.

Žiadosti pre rok 2025 prijímame do termínu 31.12.2024.

FORMULÁR ŽIADOSTI 2%

Údaje o prijímateľovi 2% – nadácii, potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

IČO: 36150347
Obchodné meno: Nadácia Pro Futura

Číslo bankového účtu Nadácie Pro Futura nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu.

Tlačivá k 2% z daní na stiahnutie 

 VYHLÁSENIE NADÁCIA PRO FUTURA ZA ROK 2023

 POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2023

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne 2% z daní, kontaktujte nás:

Dagmar Ferkaľová  –  0948 099 025 / profutura@profutura.sk

 

Kópie potrebných dokladov doručte najneskôr do 01.06.2024!

  • emailom na adresu: profutura@profutura.sk
  • doporučenou poštou alebo osobne na adresu: Nadácia Pro Futura, Študentská 1457, 069 01 Snina

Ak budete doklady posielať poštou alebo emailom, nezabudnite pripísať pre koho sú prostriedky z 2% určené (meno a priezvisko dieťaťa, osoby)

Pri zbieraní 2% z daní máte možnosť osloviť 3 druhy daňovníkov:

– právnickú osobu – napr. podniky a firmy
– fyzickú osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama – napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si  chcú  podať daňové priznanie sami
– zamestnanca – osobu, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie u zamestnávateľa
zamestnanec, ktorý si vypracováva daňové priznanie sám
samostatne zárobkovo činná osoba
právnická osoba