2% z Vašich daní

Poukázanie 2%, resp. 3% z daní fyzických alebo právnických osôb

      Fyzické a právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok 2% z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Nadácia Pro Futura sa každoročne uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem.

Medzi nami žijú ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc – chudobní ľudia a choré deti. Do ťažkej situácie sa mnohí nedostali vlastným zavinením. Darovaním 2% z Vašich daní pomôžete zdravotne postihnutým deťom, chudobným mnohopočetným rodinám.

Pomôžme im !

Aj malá finančná čiastka znamená niekedy mnoho.

Poukázanie 2% nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, nakoľko táto suma peňazí pochádza z Vašich už zaplatených daní a neprepadne tak v prospech štátneho rozpočtu. Ak však nepodáte daňové priznanie a neuhradíte daň do stanoveného termínu, Vami vybraný prijímateľ finančné prostriedky nedostane. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli poukázané peniaze na účet prijímateľa.

Aj v roku 2021 chceme použiť získané 2% na podporu sociálne odkázaných rodín s malými deťmi, na liečebné pobyty, rehabilitácie, rôzne operácie, na úhradu rôznych zdravotníckych pomôcok, invalidných vozíkov, kočíkov, výživových doplnkov, bezbariérových úprav bývania, nákup a úpravy automobilov, nákladov za pobyt v špeciálnej škôlke ….

Údaje o prijímateľovi 2% – nadácii, potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

IČO: 36150347
Právna forma: nadácia
SID : neuvádza sa (nemáme pridelený)
Obchodné meno: Nadácia Pro Futura
Sídlo: Študentská 1457, 069 01  Snina

Číslo bankového účtu Nadácie Pro Futura nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu.

Tlačivá k 2% z daní na stiahnutie

 

 

 VYHLÁSENIE NADÁCIA PRO FUTURA ZA ROK 2020

 

 POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2020

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne 2% z daní, kontaktujte nás:

Dagmar Ferkaľová  –  0948 099 025 / profutura@profutura.sk

 

Kópie potrebných dokladov doručte najneskôr do 15.06.2021!

  • emailom na adresu: profutura@profutura.sk
  • doporučenou poštou alebo osobne na adresu: Nadácia Pro Futura, Študentská 1457, 069 01 Snina

Ak budete doklady posielať poštou alebo emailom, nezabudnite pripísať pre koho sú prostriedky z 2% určené (meno a priezvisko dieťaťa, osoby)

Pri zbieraní 2% z daní máte možnosť osloviť 3 druhy daňovníkov:

– právnickú osobu – napr. podniky a firmy
– fyzickú osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama – napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si  chcú  podať daňové priznanie sami
– zamestnanca – osobu, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie u zamestnávateľa
zamestnanec, ktorý si vypracováva daňové priznanie sám
samostatne zárobkovo činná osoba
právnická osoba