Potravinová pomoc pre sociálne odkázané rodiny

Medzi úspešné projekty nadácie patrí  rozdávanie potravinových balíkov pre chudobné rodiny, kde sú často obidvaja rodičia nezamestnaní. Pomoc patrí aj matkám, ktoré samy vychovávajú viacero detí.

Tento projekt prebieha od decembra 2004. Doteraz Nadácia PRO FUTURA podporila potravinovými balíkmi v hodnote 20 eur vyše 1350 rodín. Väčšinou sa balíky odovzdávajú pre obyvateľov Sniny, ale snažíme sa pomôcť aj iným. Jeden balíček váži cca 10 kilogramov a obsahujú základné potraviny, ako cestoviny, ryžu strukoviny, cukor, múka, olej, konzervy…

Nadácia Pro Futura od mája 2018 začala spolupracovať s obchodným reťazcom Kaufland v Humennom. V spolupráci s ním sme naše potravinové balíčky obohatili o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Okrem potravinových balíkov sme v čase „koronakrízy“ z dôvodu zvýšenia hygieny  rozdali balíky 25 sociálne odkázaným rodinám, ktoré obsahovali prací prášok, toaletné mydlo, prostriedok na umývanie riadu, toaletný papier, hygienické vreckovky.

Pri tejto pomoci spolupracujeme s oddelením starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Snine, ktoré pomáha pri výbere odkázaných.