Sklad solidarity

V máji  2019 vznikol v Nadácii Pro Futura  nový projekt s názvom Sklad solidarity.

Často sa stretávame s tým, že v domácnosti je nahradený nejaký spotrebič alebo iná vec, novou, modernejšou,  pričom tá použitá je v dobrom, zachovalom stave a môže ešte slúžiť.

Aby užitočné veci neskončili na skládke, chceme umožniť občanom mesta ich darovať a dať tak týmto predmetom znovu šancu pomôcť, poslúžiť a potešiť sociálne odkázané rodiny v našom okolí. Do skladu pribúdajú užitočné veci do domácnosti – hrnce, poháre, taniere, posteľné prádlo, záclony, deky…. O tieto praktické veci je medzi sociálne odkázanými občanmi veľký záujem.

Služba je poskytnutá bezplatne sociálne slabším občanom a mnohopočetným rodinám.

Na tomto projekte spolupracujeme s komunitnými pracovníčkami Mestského úradu v Snine, ktoré najlepšie poznajú sociálne odkázané rodiny a ich potreby.

Náš Sklad solidarity podporili aj dôchodcovia zo Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Pčolinom a aj deti z miestnej materskej škôlky Stonožka. 

sklad-solidarity 2
sklad-solidarity 3
sklad-solidarity 4
Sklad solidarity v Snine