Čitáreň pre deti

Nadácia LDS Charities v spolupráci s Nadáciou Pro Futura uskutočnila projekt Detská čitáreň. V dnešnej  dobe si uvedomujeme dôležitosť čítania kníh. Hráme sa, pečieme, ale hlavne čítame knihy, ktoré sme do čitárne zakúpili v značnom počte. Sú to knihy rozprávkové, ale aj encyklopédie a náučné publikácie. Snažíme sa deťom čítať a učiť ich vzťahu ku knihám.

Detská čitáreň Nadácie ProFutura
Detská čitáreň Nadácie ProFutura
Detská čitáreň Nadácie ProFutura
Detská čitáreň Nadácie ProFutura
Detská čitáreň 5