Spolupráca s americkou nadáciou LDS Charities

Nadácia Pro Futura spolupracuje s americkou nadáciou LDS Charities už od roku 2006. Za týchto 18 rokov sme pomohli sninskému regiónu sumou vyše 100 000 eur. Spolu sme uskutočnili už 35 charitatívnych projektov:

> Projekt „Pracovné odevy pre odborné učilištia internátne“

> Projekt „Potravinová pomoc“

> Dar pre Nadáciu Pro Futura – Čitáreň pre deti

Dar pre Nadáciu Pro Futura – Sklad solidarity

> Dar pre Nadáciu Pro Futura – Invalidné vozíky

Dar pre Základnú školu v Snine

Projekt „Pomoc CSS Zátišiu v Snine“

Dar pre Špeciálnu základnu školu v Humennom

Dar pre sninskú nemocnicu

Zdravie pre všetkých v Snine a Humennom

Nemocnica, s. r. o. v Snine

Detská ambulancia v Stakčíne

Bábkové divadlo – rozdávanie hygienických balíkov v Špeciálnej základnej škole v Snine a v Odbornom učilišti internátnom v Snine

Detský domov Hostovice – nákup posteľnej bielizne

Odborné učilište internátne v Snine – nákup spacákov pre deti a pingpongový stôl

Domov sociálnych služieb Osadné – nákup odsávačky hlienov, sprchovacej stoličky

Domov sociálnych služieb Podskalka – výstavba detského ihriska pre deti

Detský domov Svidník – nákup obuvi pre deti

DOWN SYNDRÓM KLUB v Snine – nákup rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok

Projekt „KNIHY PRE ŠKOLY A ZDRUŽENIA“ 

    – Týmto projektom sme podporili 3 školy v Snine: ZŠ Komenského, ZŠ Budovateľská, Spojená škola internátna 

       a jedno združenie – Centrum voľného času v Snine

Základná škola v Zemplínskych Hámroch

Detský domov v Snine

13 invalidných vozíkov pre postihnuté deti a Nemocnicu Snina, s.r.o.

Dar pre Domov pokojnej staroby v Snine

> Dar pre Komunitné centrum v Stakčíne

Spojená škola internátna v Snine – učebné pomôcky

Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom