Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom

Nadácia Pro Futura v spolupráci s americkou nadáciou LDS Charities navštívili koncom novembra 2016 Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom, aby im odovzdali dar – špeciálny kočiar s individuálnou úpravou. Ten má slúžiť deťom a dospelým, ktorý sa nemôžu posadiť, sú odkázaný na pobyt na lôžku a nie sú schopní sa vzhľadom k svojmu hendikepu pohybovať na invalidnom vozíku. Výška daru bola v hodnote 1.800 eur

centrum socialnych sluzieb zatisie v osadnom