Dar pre Domov pokojnej staroby v Snine

Nadácia Pro Futura v spolupráci s americkou nadáciou LDS Charities opäť pomáhali. Dňa 20. marca 2015 odovzdali sponzorský dar Domovu pokojnej staroby v Snine. Jednalo sa o dve polohovateľné postele v hodnote 1.200 eur.

dom pokojnej staroby