Dar pre Nadáciu Pro Futura – invalidné vozíky

Koncom roka 2018 darovala charitatívna organizácia LDS CHarities nadácii Pro Futura štyri invalidné mechanické vozíky v troch rôznych veľkostiach. Tieto vozíky sa stali základom pre projekt nadácie Požičovňa zdravotníckych pomôcok. Tieto vozíky plánujeme poskytnúť formou zapožičania sociálne odkázaným ľuďom, dôchodcom, deťom do krátkodobého používania. Táto služba je bezplatná.

Požičovňa zdravotníckych pomôcok