Dar pre Špeciálnu základnu školu v Humennom

Nadácia LDS Charities v spolupráci s Nadáciou Pro Futura odovzdala 22. marca 2013  Špeciálnej základnej škole v Humennom dar v podpore vybavenia do novej telocvične. Deti sa potešili novým žinenkám, hrázde, doskočisku, gymnastickým kruhom a stolnotenisovému stolu v hodnote 2140 eur.

skola_humenne