Dar pre Základnú školu v Snine

Nadácia LDS Charities v spolupráci s Nadáciou Pro Futura odovzdala 14. februára 2014 Základnej škole na Ulici budovateľskej v Snine dar v podpore zriadenia relaxačno-vzdelávacej miestnosti. Táto miestnosť bude slúžiť žiakom pri realizácii voľnočasových, odpočinkových, náučných, hravých a pohybových aktivít. Náučno-relaxačná miestnosť bola vybavená didaktickými hrami a hračkami, zdravotnými a relaxačnými pomôckami v hodnote 1.000 eur. Túto miestnosť budú deti využívať aj v popoludňajších hodinách pre činnosť školského klubu, ktorý navštevuje viac ako 70 žiakov.

dar_pre_skolu
dar_pre_skolu2