Zo zriaďovacej listiny Nadácie Pro Futura, ktorá bola zaregistrovaná dňa 16.01.1997

Nadácia Pro Futura sa zriaďuje najmä na účel rozvíjať duchovné hodnoty, na realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a na podporu zdravia a vzdelávania vo východoslovenskom regióne.