Klub ľudských práv pri Nadácii Pro Futura

Z iniciatívy  Slovenského národného strediska  pre  ľudské  práva v  Bratislave vznikol v roku 1999  Klub ľudských  práv  pri Nadácii Pro Futura. Členmi klubu sú dobrovoľníci nadácie a študenti Gymnázia v Snine.

Z doterajších aktivít je potrebné spomenúť organizovanie odborných seminárov na tému „Mládež a ľudské práva“  a stretnutia rómskej a nerómskej mládeže k ľudským právam pod názvom „Sme tolerantní“. Na základe doterajšej činnosti a skúseností, má klub ambície zaujímať stanoviská k porušovaniu ľudských práv na Slovensku.

Medzi zvlášť vydarené projekty patrí spoločný kultúrny program rómskej a nerómskej mládeže pod názvom Sme tolerantní, ktorý videlo 400 mladých ľudí v Snine.