Nadačný fond Nadácie Pro Futura – Samko

Náš tretí syn Samuel sa narodil 10.09.1996 s vrodenou vývojovou vadou Arthrogryposis multiplex congenita s postihnutím všetkých veľkých kĺbov a svalov horných a dolných končatín.

Dnes má už 22 rokov a je po operáciách dolných končatín. Operovaný bol na Ortopedickej klinike v nemeckom mestečku Aschau im Chiemgau, kde sa sústreďujú deti s takýmto postihnutím z celého sveta. Pohybuje sa pomocou špeciálnych fixačných a korekčných dláh. Žiaľ, bez týchto dláh je odkázaný na invalidný vozík. S dlahami však chodí celý deň. Aj napriek telesnému postihnutiu sa venuje športu, ako reprezentant SR, ktorý je preňho aj súčasťou každodennej rehabilitácie. Takisto rád pláva.

Cena týchto dláh je cca 10 000,- €. Do roka potrebuje Samko 1 pár takýchto dláh, pretože rastie a dlahy, aby spĺňali svoj účel, musia byť na mieru. V priebehu roka, chodíme raz na ich úpravu.

Keďže je to pre nás finančne veľmi náročné, obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc.

S Nadáciou Pro Futura sme zriadili vo VÚB Snina konto pre Samka na bankovom účte č.: SK 40 0200 0000 0013 6182 9951 . Podporiť nás môžete aj venovaním 2% z Vašich daní.

Zo Samka sa stal úspešný športovec.

Jeho doteraz najlepšie úspechy:

–    Letné paralympijské hry Rio 2016 – 1. miesto a 2. miesto

–    2x titul majstra Európy – 2013, 2015

–    3x vyhral svetový pohár – 3x v roku 2016

–    2x titul juniorsky majster Európy – 2012, 2015

–    5x titul majster Slovenska – 2013, 2014, 2015, 2016

Prosíme Vás, ak môžete, pomôžte nám, aby naše úsilie nevyšlo nazmar.

Ďakujeme Vám

Rodina Andrejčíková

Rodina Andrejčíková
Rodina Andrejčíková
Samuel Andrejčík
Samuel Andrejčík