Nemocnica s. r. o., v Snine

V máji roku 2007 Nadácia Pro Futura v spolupráci s nadáciou LDS Charities darovala Detskému oddeleniu Nemocnice s.r.o. v Snine dva inhalátory v hodnote cca 665 eur.

Takýto inhalátor je formou terapie, ktorá nahrádza lieky či sirupy. Liečba inhalátorom má tú výhodu, že lieči priamo pľúca či dýchacie cesty a nezaťažuje ani pečeň ani tráviace ústrojenstvo. V porovnaní s liekmi a sirupmi je inhalácia lepšou formou liečby. Tieto inhalátory sa budú využívať jednak na detskom oddelení, ale aj ambulantne.

V októbri 2007 sme znovu podporili Detské oddelenie Nemocnice s.r.o. v Snine. Darovali sme im dva lineárne dávkovače v celkovej hodnote 1992 eur. Tieto dávkovače sú potrebné na podávanie liekov presne vo vypočítanej dávke a vo vypočítanom čase. Je to hlavne pre novorodencov bezpečná a dobre kontrolovateľná liečba.