Pomoc CSS Zátišiu v Snine

20. augusta 2014 zástupcovia LDS Charities, manaželia Millerovci, v sprievode predstaviteľov Nadácie Pro Futura, Jozefíny Obšitníkovej a Daniela Andráška, navštívili CSS Zátišie – Krízové stredisko na Ulici Čsl. Armády v Snine, aby tu slávnostne odovzdali dar. Jednalo sa o nábytok, obrazy, hračky, knihy a maliarske potreby v celkovej hodnote 1.100 eur.

pomoc_css
pomoc_css1