Pomocná ruka

Tento projekt bol finančne podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a trval od roku 2005 do roku 2007.

Našim cieľom bolo podať pomocnú ruku najmä rodinám s postihnutými deťmi a rodinám sociálne odkázaným. Poskytli sme im poradenstvo v sociálnej oblasti a v prípade potreby i finančnú pomoc z Fondu na podporu chudobných ľudí a chorých detí. Tento fond zriadila Nadácia PRO FUTURA, aby podporila chudobných ľudí a choré deti, ktorí sa do tejto ťažkej situácie často nedostali vlastným zavinením.