Potravinová pomoc

V roku 2020 až 2024 Nadácia LDS Charities podporila projekt Potravinovej pomoci. V prvej časti projektu odovzdali 150 sociálne odkázaným rodinám a dôchodcom zo sninského regiónu 3 tony trvanlivých potravín.  Jeden balík s potravinami vážil 18 kg.

V roku 2021  opätovne Nadácia LDS Charities poskytla nadácii Pro Futura finančné prostriedky na zakúpenie potravinovej pomoci pre rodiny s malými deťmi. Išlo o sušené plnotučné mlieka, detské výživy, krupice, piškóty, pudingy …

Podporili sa aj utečencov z Ukrajiny, ktorí utekajúc pred vojnou, našli svoj dočasný domov v okrese Snina a Humenné.

Veľkú čas potravinovej pomoci sme darovali aj Zakarpatskej krajskej rade v Ukrajine, zastúpenej poslancom Jaroslavom Šukaľom.

Tento projekt nadácia podporuje i naďalej. Vďaka ich finančným prostriedkom aj v roku 2024 pokračujeme s darovaním trvanlivých potravín sociálne odkázaným rodinám z mesta Snina.

Na tomto projekte spolupracujeme s Mestským úradom, oddelením starostlivosti o obyvateľa v Snine a terénnymi komunitnými pracovníčkami, ktoré pripravujú zoznamy sociálne odkázaných rodín.

LDS Charities Potravinová pomoc 1
LDS Charities Potravinová pomoc 2
LDS Charities Potravinová pomoc 3