Pracovné odevy pre odborné učilištia internátne

V roku 2022 a 2023 Nadácia LDS Charities a Nadácia Pro Futura  uskutočnili projekt „Pracovné odevy pre odborné učilištia internátne“. Týka sa šiestich škôl v Prešovskom kraji – Odborné učilištia v Snine, Humennom, Medzilaborciach, Svidníku, Starej Ľubovni, Poprade.

Tento projekt zabezpečí pracovné odevy a ochranné pomôcky pre deti v hodnote 56 000 eur. Ide o  odevy pre murárov, šičky, kuchárov, cukrárov, kožiarov a pomocníkov v administratíve.

Veríme, že rodičia túto pomoc ocenia, že ich deti sa budú môcť na odborných predmetoch pripravovať v novom oblečení. A všetci tí,  ktorí sa týmto deťom snažia pomáhať, zase veria, že sa v budúcnosti uplatnia na trhu práce.

Projekt pokračuje i v roku 2024 treťou etapou, v ktorej budú podporení ďalší študenti.

LDS Charities - Pracovné odevy 2
LDS Charities - Pracovné odevy 3
LDS Charities - Pracovné odevy 1