Projekt: Európska dobrovoľnícka služba – hostiteľská organizácia

Názov projektu:  Život mladých cez kultúru

Nadácia Pro Futura prijala v roku 2001 na 6 mesiacov dobrovoľníčku Eneidu Aranzabal Isasa zo Španielska. Hlavnou náplňou pobytu dobrovoľníčky bolo spoznávať históriu a kultúru nášho regiónu cez poznanie tanca, spevu, výtvarného umenia a zvykov. Zúčastňovala sa aktivít a rôznych krúžkov, ktoré organizoval Dom kultúry v Snine, Medzinárodná galéria MIRO, ako aj samotná Nadácia Pro Futura.

Druhú dobrovoľníčku nadácia prijala v roku 2004. Išlo o mladú dvadsaťročnú dobrovolníčku Janu Dupreé z Brém. Jana bola účastníčkou „Programu Európskej únie Mládež“. Venovala sa postihnutým deťom v zariadení „Nádej“ a deťom z „Krízového centra“. Cieľom jej polročného pobytu bolo taktiež spoznávanie tunajšej kultúry, preto sa zúčastňovala viacerých krúžkov, ktoré v meste pôsobia. Dobrovoľníčka sa venovala aj štúdiu slovenského jazyka.

Názov projektu:  Rovnaká šanca pre každého Janis Kajons z Lotyšska

Tento krátkodobý projekt je otvorený mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí, z národnostných menšín, geograficky odľahlejších miest a taktiež aj ekonomicky slabších miest. Dobrovoľník bol zdravotne postihnutý mladý človek. V Snine bol pre neho pripravený zaujímavý program zameraný na prácu s mládežou.

Volám sa Janis Kajons, mám 24 rokov a pochádzam z Lotyšska, kde žijem v hlavnom meste Rige. Na Slovensko som prišiel začiatokom marca 2006, na dobu tri mesiace. Pôsobím v Nadácii Pro Futura ako dobrovoľník. Počas doby môjho pobytu navštevujem organizácie, ktoré sa zameriavajú na pomoc deťom zo sociálne slabších rodín ako sú Nízkoprahové centrum a SZSS Nádej, kde vyučujem tieto deti prácu s počítačom. Taktiež absolvujem každý deň kurz slovenkého jazyka ktorý prebieha v priestoroch nadácie. Navštevujem rôzne kultúrne podujatia aby som lepšie spoznal tunajších ľudí, ich životný štýl, kultúru a taktiež prírodu.

dobrovolnicka sluzba 1
dobrovolnicka sluzba 2
dobrovolnicka sluzba 3