Projekt „Načo? – NATO“, aby sme žili v bezpečí

Nadácia Pro Futura v júni roku 2001 zareagovala na výzvu Ministerstva zahraničných vecí SR v tlači a požiadala o grant na realizáciu projektu, ktorým by sa mala zvýšiť informovanosť verejnosti pred vstupom SR do NATO.

Projekt Načo - NATO, aby sme žili v bezpečí

Nadácia Pro Futura patrila medzi 22 mimovládnych organizácií na Slovensku, ktorej projekt „Načo? – NATO, aby sme žili v bezpečí“, bol komisiou schválený. V tejto súvislosti pozval predseda vlády Mikuláš Dzurinda vybrané MVO na pracovné stretnutie. Za našu nadáciu sa ho zúčastnil Daniel Andráško. Cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia, u ktorých mnohokrát prevláda nezáujem o veci verejné. Mládež vstup do NATO zrejme neodmieta, ale v dôsledku nedostatku informácií sa o túto problematiku nezaujíma. Nadácia Pro Futura chcela preto osloviť mladých zaujímavo a dostupne a cez nich osloviť aj dospelých v našom regióne.

V rámci projektu nadácia usporiadala v septembri na Námestí centrum happening spojený s vyhodnotením výtvarnej súťaže žiakov sninských základných škôl, ktorej sa zúčastnilo 2133 žiakov. Nadácia na začiatku školského roka zadala pre deti výtvarnú tému „NATO – slobodný svet bez vojen, sloboda pre všetky rasy, stop zbrojeniu a život v mieri“. Práce detí tvorili súčasť výzdoby javiska. Pred množstvom divákov Jozefína Obšitníková s akademickým sochárom Tiborom Bartfayom a básnikom Rudolfom Čižmárikom odovzdali finančnú odmenu za najväčší počet výtvarných prác. Po odovzdaní ocenení ako pozdrav mieru vyleteli do vzduchu balóny.

V mierovom posolstve podporu vstupu Slovenska do NATO vyjadrili osobnosti verejného života, konkrétne poslanci NR SR Irena Belohorská, Jozef Gajdoš, prednosta OÚ Svätoslav Husťák, primátor Štefan Milovčík a podpredseda HZDS-ĽS Rudolf Žiak.