Rekondično – psychologické pobyty pre zdravotne a mentálne postihnuté deti

Zámerom projektu bolo poskytnúť rodičom rady pri výchove telesne postihnutých detí a pomôcť týmto deťom uvedomiť si, že i napriek postihnutiu môžu byť plnohodnotnými ľuďmi.

Pomocou odborných rád sme chceli pozdvihnúť právne vedomie rodičov. Tí potrebujú pri výchove svojich detí odbornú pomoc i usmernenie vo zvýšenej miere.

Rekondično - psychologické pobyty pre zdravotne a mentálne postihnuté deti

Tam, kde je malá spoločenská tolerancia k postihnutým deťom, rodičia sa často hanbia za svoje dieťa a spoločensky sa izolujú. Správnym podnetným správaním a pomocou príbuzných možno dokázať, že postihnutý jednotlivec príjme svoje postihnutie tak, aby sa stal členom spoločnosti normálnych ľudí a aby sa medzi nimi normálne cítil.

Pobyty sa uskutočnili v prekrásnom prostredí prímestskej rekreačnej oblasti Sninské rybníky, ktoré sa nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. V programe pobytu bolo okrem práce s odborníkmi aj oddychová časť, ktorá obsahovala relaxačné procedúry, cvičenia, pobyty v saune a bazéne, masáže, jazdy na koňoch a vychádzky do okolitej prírody. Cena za jeden pobyt umožňovala účasť aj sociálne slabším rodinám.