Servisné centrum pre mimovládne organizácie severovýchodného Slovenska

V roku 2000 Know-how fond pri Britskom veľvyslanectve podporil projekt Nadácie Pro Futura, ktorého cieľom bolo vytvoriť podmienky pre činnosť mimovládnych organizácií na severovýchodnom Slovensku. Na základe neho sa uskutočnila séria stretnutí s rôznymi cieľovými skupinami, ako MVO, starostovia obcí a iné záujmové skupiny, ktorých obsahom bolo ako získať na túto činnosť finančné zdroje, spracovanie projektov a realizovanie dobrovoľníckych aktivít. Projekt pokračoval aj v roku 2001, pretože Nadácia Pro Futura sa stala prirodzenou základňou pre prenos informácií v rámci tretieho sektora.