Výdajňa stravy pre dôchodcov v Snine a Medzilaborciach

Tento projekt sa realizoval v rokoch 1998 až 2000. Podporil ho Krajský úrad, odbor sociálych vecí v Prešove.