Zamestnanec, ktorý si vypracováva daňové priznanie sám

Postup na poukázanie 2%, resp. 3% dane pre zamestnanca, ktorý si daňové priznanie podáva sám

Zamestnanec vyplní daňové priznanie typu A a vypočíta si výšku 2%, resp. 3% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%, resp. 3%.

Vypočíta si výšku zaplatenej dane:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

30.4.2024 – zamestnanec – fyzická osoba doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní  minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

Je veľmi dôležité, aby Vám každá oslovená fyzická osoba – zamestnanec urobil kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o Nadácii Pro Futura a sume 2%, resp. 3%.

31.3.2024 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%, resp. 3%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)