Zdravie pre všetkých v Snine a Humennom

Cieľom  tohto projektu bolo  pomôcť sociálne slabším rodinám a mamičkám finančne pri doplatkoch za lieky a sušené mlieka pre deti. Nadácia spolupracovala v Snine s 8 detskými lekárkami a v Humenom s 3 pediatrami. Nadácia poskytla financie na úhradu doplatkov za lieky a sušené mlieka.